ALGO SYSTEM
ul. St. Moniuszki 5
98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 25 04
fax +48 43 843 38 51
info@algosystem.pl
Siatki budowlane
Siatki przemysłowe
Siatki sportowe
Siatki użytkowe
Olinowanie żeglarskie
Zabezpieczenia elastyczne
Liny i sznury


Systemy siatek budowlanych


Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski lin i siatek firmy Rombull posiadającej certyfikaty potwierdzające spełnianie wymaganych norm jakości, produkcji, organizacji pracy. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych przy certyfikowaniu kolejnych obszarów działalności, gwarantuje rzetelność i wysoką jakość produktów.


Katalog online


Siatki ochronne Warszawa
Siatki ochronne Wrocław
Siatki ochronne Kraków
Siatki ochronne Szczecin
Siatki ochronne Gdańsk
Siatki zabezpieczające Poznań
Siatki zabezpieczające Białystok
Siatki zabezpieczające Bydgoszcz
Siatki zabezpieczające Gorzów Wlkp
Siatki zabezpieczające Katowice
Siatki na rusztowania Kielce
Siatki na rusztowania Lublin
Siatki na rusztowania Olsztyn
Siatki na rusztowania Opole
Siatki na rusztowania Rzeszów
Siatki na regały magazynowe Toruń
Siatki na regały magazynowe Łódź
Siatki na regały magazynowe Zielona Góra
Siatki asekuracyjne
Piłkochwyty Warszawa
Piłkochwyty Wrocław
Piłkochwyty Kraków
Piłkochwyty Szczecin
Piłkochwyty Gdańsk
Piłkochwyty Poznań
Piłkochwyty Białystok
Piłkochwyty Bydgoszcz
Piłkochwyty Gorzów Wlkp
Piłkochwyty Katowice
Piłkochwyty Kielce
Piłkochwyty Lublin
Piłkochwyty Olsztyn
Piłkochwyty Opole
Piłkochwyty Rzeszów
Piłkochwyty Toruń
Piłkochwyty Łódź
Piłkochwyty Zielona Góra
      Systemy siatek budowlanych
siatki ochronne na elewacje typu U siatkowe platformy robocze siatki bezpieczenstwa typu V
siatki bezpieczenstwa typu S siatki_podstropowe
siati bezpieczenstwa typu T siatki ochronne typu U siatki bezpieczenstwa typu U siatki zabezpieczajace elewacje
siatki ochronne na rusztowania
siatki zacieniajace siatki grodzace
Warunki użytkowania siatek budowlanych

 1. Zabrania się wykonywania prac montażowych lub demontażowych siatek bezpieczeństwa z drabin i niestabilnych podestów.
 2. Zabrania się wykonywania prac montażowych lub demontażowych siatek bezpieczeństwa w trakcie silnych podmuchów wiatrów, opadów deszczu lub śniegu.
 3. Zabrania się stosowania uszkodzonych siatek bezpieczeństwa lub siatek po upływie okresu ważności terminu badania.
 4. Wymagane jest stosowanie siatek tylko z ważnym okresem gwarancji, udokumentowanym m.in. na specjalnej etykiecie producenta przypiętej do krawędzi siatki,
 5. Wymagane jest stosowanie siatek zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta, dystrybutora lub według indywidualnie opracowanego planu montażu.

Instrukcje lub plany montażowe zawierają informacje takie jak:
 • maksymalna wysokość spadku,
 • minimalna szerokość chwytania,
 • sposób łączenia siatek bezpieczeństwa,
 • minimalna odległość siatki bezpieczeństwa od podłoża,
 • wymagane siły zakotwienia,
 • kontrola i sprawdzanie,
 • sposób przechowywania i transportu,
 • indywidualne wytyczne pod szczególne zastosowanie.

Badania kontrolne

Należy pamiętać, że pod wpływem warunków atmosferycznych, a zwłaszcza działania promieni UV, siatki bezpieczeństwa ulegają procesowi starzenia i tracą swoje właściwości mechaniczne. Dlatego zaleca się, aby były używane tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Aby ocenić stopień starzenia siatek, należy przeprowadzać ich okresowe badania. Wykonuje się je na podstawie oczek kontrolnych, które są przypięte do siatek. Na każdej siatce bezpieczeństwa znajduje się etykieta i wyżej wskazane oczka kontrolnez plombami. Numery na plombach są takie same, jak na etykiecie. Najpóźniej po roku stosowania siatki jedno z oczek kontrolnych musi być wysłane do autoryzowanej jednostki kontrolującej w celu potwierdzenia czy posiadają one prawidłową wytrzymałość na rozerwanie. W przypadku pozytywnego wyniku badań, użytkownik otrzymuje nowe plakietki kontrolne z numerem identyfikacyjnym, które przymocowuje na właściwej siatce. Siatka może być w takim przypadku użytkowana przez kolejny rok lub wyznaczony przez producenta okres.

Cykl badań kontrolnych dla każdej siatki przeprowadzany jest przez kolejne 3 lata,
co wskazuje na maksymalnie 4-letni okres użytkowania siatki.Etykiety

Na każdej siatce bezpieczeństwa znajduje się etykieta i oczka kontrolne z plombami. Na każdej etykiecie znajdują informacje: opis produktu, nazwa producenta, data produkcji siatki, dane techniczne, certyfikaty, norma prawna z jaką siatki są zgodne oraz data konieczności przeprowadzenia kolejnego badania okresowego siatki. Numery na plombach są takie same, jak na etykiecie.Składowanie

 1. Siatki bezpieczeństwa powinny być przechowywanie w suchym i ciemnym miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta.
 2. Siatki bezpieczeństwa muszą być zabezpieczone przed kontaktem z materiałami,które mogą je uszkodzić: substancje chemiczne, ostre krawędzie.
 3. Co najmniej raz w roku siatki bezpieczeństwa powinny być poddane badaniom wytrzymałościowym. W tym celu należy odesłać do producenta dodatkowe oczko kontrolne siatki w celu przeprowadzenia badania.
 4. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku badań siatka może być użytkowana przez kolejny rok lub wyznaczony przez producenta krótszy okres.
 5. Siatki bezpieczeństwa powinny posiadać aktualną plakietkę kontrolną.
 6. Siatkę bezpieczeństwa należy wycofać z użytkowana w przypadku:
   - niespełnienia parametrów wytrzymałościowych stwierdzonych w wynikubadań kontrolnych,
   - powstrzymania spadania pracownika,
   - uszkodzenia mechanicznego włókien siatki bezpieczeństwa,
   - zabrudzenia smarami, lakierami lub innymi substancjami chemicznymi.

Wady i naprawy

W przypadku stwierdzenia wad siatek bezpieczeństwa lub pozostałych elementów układu takich jak uszkodzenie linii krawędziowej, liny wiążąco-łączącej i liny łączącej- pękniecie (nici liny), nacięcie, przetarcia, rozplecenie liny, uszkodzenia w wyniku działania środków chemicznych lub ognia, uszkodzenia elementów montażowych i kotew, pęknięcia materiału, trwałe odkształcenia, korozja, itp. należy bezwzględnie uszkodzone elementy wyłączyć z eksploatacji. Uszkodzone siatki mogą być naprawiane tylko przez odpowiedni personel. Jeżeli zostały stwierdzone wady, wówczas siatki ochronne mogą być stosowane tylko po wydaniu decyzji przez specjalistę.


SIATKI BUDOWLANE

SIATKI PRZEMYSŁOWE

SIATKI SPORTOWE

SIATKI UŻYTKOWE

OLINOWANIE

ZABEZPIECZENIA

LINY I SZNURY

KONTAKT

ALGO SYSTEM
ul. St. Moniuszki 5
98-300 Wieluń
tel. kom. 609 720 090
tel. +48 43 843 25 04
fax +48 43 843 38 51
info@algosystem.pl
Copyright © 2015 siatki-liny.pl   |   462479
Jesteśmy uczestnikiem programu RZETELNA FIRMA